Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UM PM 01 - dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Porty morskie Nazwa nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Numer fax, Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc