Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
WODR SFK 01 - dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty ogółem
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody ogółem
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zmiana stanu produktów WODR
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik brutto WODR
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto WODR
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik netto WODR
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego