Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
IAS SCM 01 - dane dotyczące nieruchomości
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy nieruchomości Rodzaj gruntu / terenu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
2 Cechy nieruchomości Ograniczone prawa rzeczowe i inne obciążenia gruntu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
3 Cechy nieruchomości Kondygnacja Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
4 Cechy nieruchomości Funkcja lokalu niemieszkalnego Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
5 Cechy nieruchomości Prawo do nieruchomości budynkowej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
6 Cechy nieruchomości Prawo do nieruchomości mieszkaniowej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
7 Cechy nieruchomości Prawo do nieruchomości gruntowej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
8 Cechy nieruchomości Materiał budowlany Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
9 Cechy nieruchomości Pomieszczenia przynależne Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
10 Cechy nieruchomości Rodzaj zabudowy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
11 Obrót nieruchomościami Data zawarcia transakcji Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres nieruchomości (składowe: Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Kod pocztowy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
13 Cechy nieruchomości Udział we własności - mianownik ułamka określającego wartość udziału
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
14 Cechy nieruchomości Udział we własności - licznik ułamka określającego wartość udziału
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
15 Cechy nieruchomości Rok budowy budynku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
16 Cechy nieruchomości Powierzchnia nieruchomości
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
17 Ceny nieruchomości Wartość nieruchomości wg biegłego
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
18 Ceny nieruchomości Wartość nieruchomości wg US
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
19 Ceny nieruchomości Wartość nieruchomości wg stron umowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
20 Cechy nieruchomości Media możliwe do podłączenia Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
21 Cechy nieruchomości Media niemożliwe do podłączenia Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
22 Cechy nieruchomości Media istniejące Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
23 Obrót nieruchomościami Uwagi o nieruchomości w obrocie Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
24 Cechy nieruchomości Stan budowy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
25 Cechy nieruchomości Budynek komercyjny Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
26 Cechy nieruchomości Rodzaj nieruchomości Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia