Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UZP SI 01 - dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach - zielone zamówienia publiczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zielone zamówienia publiczne Zamówienia publiczne w zakresie ekologii
  • %
Zmienna ilościowa
  • dwa lata poprzedzające rok badania