Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR SI 01 - dane dotyczące gospodarstw ekologicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rolnictwo ekologiczne Płatności wypłacone dla gospodarstw ekologicznych w ramach programu rolnośrodowiskowego
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
2 Rolnictwo ekologiczne Płatności wypłacone dla gospodarstw rolnych realizujących programy rolnośrodowiskowe
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania