Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 03 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz beneficjentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dotacje Środki unijne z MFiPR
Zmienna ilościowa
  • rok