Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 11 - dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • rok podatkowy
3 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • rok podatkowy
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód
  • Dochód według źródeł przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok podatkowy