Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF VAT MOSS 01 - dane dotyczące płatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj konsumpcji)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
2 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Kwota podatku VAT netto zadeklarowana w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj konsumpcji)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
3 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Środki przekazane do Polski w ramach procedury unijnej
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
4 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj konsumpcji)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
5 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Kwota podatku VAT netto zadeklarowana w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj konsumpcji)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
6 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Środki przekazane do Polski w ramach procedury nieunijnej
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
7 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj rozliczenia podatku)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
8 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Kwota podatku VAT netto zadeklarowana w ramach procedury unijnej rozliczana w Polsce
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
9 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Środki przekazane do innych państw członkowskich przez Polskę w ramach procedury unijnej
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
10 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj rozliczenia podatku)
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
11 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Środki przekazane do innych państw członkowskich przez Polskę w ramach procedury nieunijnej
 • zł / rok
Zmienna ilościowa
12 Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT MOSS Kwota podatku VAT netto zadeklarowana w ramach procedury nieunijnej rozliczana w Polsce
 • zł / rok
Zmienna ilościowa