Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 04 - dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich z tytułu COVID-19
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Absencja chorobowa z tytułu COVID-19
  • dz.
Zmienna ilościowa
  • kwartał