Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
M-05 - wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządców nieruchomości
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja zasobów mieszkaniowych (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
 • 31 marca
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja budynku (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • 31 marca
4 Zasoby mieszkaniowe Mieszkania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
5 Zasoby mieszkaniowe Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
6 Dane identyfikacyjne Nazwa wspólnoty mieszkaniowej Zmienna opisowa
 • 31 marca
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety