Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MG/RS - sprawozdanie z remontów statków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność przemysłu stoczniowego Remonty statków
 • szt.
 • tys. USD
 • GT
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
2 Działalność przemysłu stoczniowego Remonty statków na eksport
 • szt.
 • tys. USD
 • GT
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety