Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Produkcja koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
5 Koksownictwo Eksport koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
6 Koksownictwo Zapas koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Koksownictwo Zużycie węgla do produkcji koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
8 Koksownictwo Zapas węgla kamiennego
 • t
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety