Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MG-21 - import węgla koksowego do produkcji koksu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • I półrocze
 • II półrocze
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Kraj pochodzenia węgla koksowego Zmienna opisowa
 • I półrocze
 • II półrocze
5 Koksownictwo Jakość węgla koksowego
 • Parametry jakościowe węgla koksowego (MG-21)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
6 Koksownictwo Import węgla koksowego
 • t
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
7 Koksownictwo Import węgla koksowego - franco granica
 • PLN
 • USD
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
8 Koksownictwo Import węgla koksowego - franco odbiorca
 • PLN
 • USD
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety