Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pomoc społeczna Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
 • Stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • Liczba osób
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Pomoc społeczna Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
 • Stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • Liczba osób w przeliczeniu na etaty
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy - zadanie zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne (dział 2B; kol. 1)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gminy (dział 2B; kol. 2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 2b; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 2; kol. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 2B; kol. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 2C)
 • Osoby, świadczenia, kwota świadczeń
 • Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (Dział 2C; kol. 2 - 6)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 2C)
 • Osoby
 • Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (dział 2C; kol. 7-8)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 2D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 2D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
 • Formy pomocy cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 2D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 2D)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 2D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 2D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 2D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 2D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 2D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 2D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 3)/Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (dział 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 3)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (MRPiPS-03, dział 3,4,5)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 3)/Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (dział 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Pomoc społeczna Kontrakty socjalne / projekty socjalne
 • Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 3)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Pomoc społeczna Osoby objęte kontraktami socjalnymi / projektami socjalnymi
 • Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pomoc społeczna Powody przyznania pomocy społecznej
 • Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 4)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 3, 4, 5; kol. 1-2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pomoc społeczna Powody przyznania pomocy społecznej
 • Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 4)
 • Osoby w rodzinie (dział 3, 4, 5; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Pomoc społeczna Typy rodzin objętych pomocą społeczną
 • Liczba osób w rodzinie (dział 5)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 3,4,5; kol. 1-2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Pomoc społeczna Typy rodzin objętych pomocą społeczną
 • Liczba osób w rodzinie (dział 5)
 • Osoby w rodzinie (dział 3,4,5; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
 • Jednostki organizacyjne (6A)
 • Rodzaj podmiotu (6A)
 • Liczba jednostek (dział 6A, dział 6B)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
 • Jednostki organizacyjne (dział 6A; kol. 3 i kol. 6)
 • Liczba miejsc (dział 6A, dział 6B)
 • Rodzaj podmiotu (dział 6A)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
 • Jednostki organizacyjne (dział 6A)
 • Rodzaj podmiotu (dział 6A)
 • Liczba osób korzystających (dział 6A, dział 6B)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
 • Jednostki organizacyjne (dział 6B)
 • Rodzaj podmiotu (dział 6B)
 • Liczba jednostek (dział 6A i dział 6B)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
 • Jednostki organizacyjne (dział 6B; kol. 3 i kol. 6)
 • Rodzaj podmiotu (dział 6B)
 • Liczba miejsc (dział 6A, dział 6B)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
 • Jednostki organizacyjne (dział 6B)
 • Rodzaj podmiotu (dział 6B)
 • Liczba osób korzystających (dział 6A, dział 6B)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok