Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP-NM/RW - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek wtórny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy nieruchomości Budynek do rozbiórki
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
2 Ceny nieruchomości Cena całkowita brutto nieruchomości
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
3 Obrót nieruchomościami Data wystawienia oferty
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
4 Obrót nieruchomościami Data zawarcia transakcji
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
5 Cechy nieruchomości Dokument określający przeznaczenie gruntu
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • Dokument planistyczny dot. gruntu
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
6 Cechy nieruchomości Dostęp do ujęcia wody pitnej
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
7 Cechy nieruchomości Droga dojazdowa do gruntu
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • DrogaDoj
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
8 Cechy nieruchomości Elektryczność
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
9 Cechy nieruchomości Garaż lub miejsce postojowe
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
10 Cechy nieruchomości Gaz
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
11 Cechy nieruchomości Kanalizacja
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
12 Cechy nieruchomości Komórka lokatorska
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
13 Cechy nieruchomości Kształt nieruchomości gruntowej
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • Kształt gruntu
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
14 Cechy nieruchomości Kuchnia
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj kuchni
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
15 Cechy nieruchomości Liczba kondygnacji naziemnych
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
16 Cechy nieruchomości Liczba łazienek i WC
 • Domy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
17 Cechy nieruchomości Liczba pokoi
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
18 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja szczegółowa nieruchomości
 • Domy, grunty
 • Lokalizacja szczegółowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
19 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja szczegółowa nieruchomości
 • Lokale
 • Lokalizacja szczegółowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
20 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja zasobów mieszkaniowych (składowe: Gmina, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Numer budynku, )
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
21 Cechy nieruchomości Monitoring
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
22 Obrót nieruchomościami Numer identyfikacyjny oferty u pośrednika
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
23 Dane identyfikacyjne Numer mieszkania
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
24 Obrót nieruchomościami Ocena lokalizacji szczegółowej budynku
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • ocena lokalizacji
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
25 Obrót nieruchomościami Ocena lokalizacji szczegółowej gruntu
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • Ocena lokalizacji
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
26 Obrót nieruchomościami Ocena położenia mieszkania w budynku
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • ocena lokalizacji
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
27 Cechy nieruchomości Ograniczone prawa rzeczowe i inne obciążenia gruntu
 • Domy, grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
28 Cechy nieruchomości Ogrodzenie
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
29 Cechy nieruchomości Ogródek
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
30 Cechy nieruchomości Piętro
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
31 Cechy nieruchomości Powierzchnia domu jednorodzinnego
 • Domy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
32 Cechy nieruchomości Powierzchnia domu jednorodzinnego
 • Domy
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj powierzchni
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
33 Cechy nieruchomości Powierzchnia nieruchomości gruntowej
 • Domy, grunty
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
34 Zasoby mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa mieszkań
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
35 Cechy nieruchomości Powierzchnia zewnętrzna
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
36 Cechy nieruchomości Pozwolenie na budowę
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
37 Cechy nieruchomości Prawo do nieruchomości gruntowej
 • Domy, grunty
Rozwiń grupowanie
 • PrawoNier
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
38 Cechy nieruchomości Prawo do nieruchomości mieszkaniowej
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • PrawoNier
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
39 Cechy nieruchomości Przeznaczenie gruntu
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • Przeznaczenie gruntu
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
40 Cechy nieruchomości Rodzaj zabudowy
 • Domy
Rozwiń grupowanie
 • RodzZabud
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
41 Cechy nieruchomości Rodzaj zabudowy
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • RodzZabud
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
42 Cechy nieruchomości Rok budowy budynku mieszkalnego
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
43 Cechy nieruchomości Stan techniczny budynku (modernizacja)
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
44 Cechy nieruchomości Standard wykończenia
 • Domy
Rozwiń grupowanie
 • Standard wykończenia
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
45 Cechy nieruchomości Standard wykończenia
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • StandWyk
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
46 Cechy nieruchomości Status nieruchomości
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • StatNier
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
47 Cechy nieruchomości Status nieruchomości
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • StatNier
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
48 Ceny nieruchomości Stawka netto czynszu najmu
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
49 Obrót nieruchomościami Stawka podatku VAT
 • Grunty
Rozwiń grupowanie
 • Vat
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
50 Cechy nieruchomości Technologia budowy
 • Lokale, domy
Rozwiń grupowanie
 • Technologia budowy
Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
51 Obrót nieruchomościami Uwagi o nieruchomości w obrocie
 • Lokale, domy, grunty
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
52 Cechy nieruchomości Winda
 • Lokale
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • od marca roku sprawozdawczego do marca roku następnego
 • dzień zdarzenia