Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dane uzupełniające pozabilansowe
Zmienna ilościowa
  • I półrocze
  • rok
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wypłaty pożyczek ze środków funduszu
Zmienna ilościowa
  • I półrocze
  • rok
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zmienna ilościowa
  • I półrocze
  • rok