Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PDP - podróż do Polski
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data, godz. Zmienna określająca czas
 • kwartał
2 Dane identyfikacyjne Przejście graniczne Zmienna jakościowa
 • kwartał
3 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Miejsce ankietyzacji Zmienna opisowa
 • kwartał
4 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Sposób przekroczenia granicy Zmienna jakościowa
 • kwartał
5 Dane adresowe i terytorialne W jakim kraju mieszka Pan / Pani na stałe? Zmienna jakościowa
 • kwartał
6 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Jaki był główny cel wizyty Pana / Pani w Polsce? Zmienna jakościowa
 • kwartał
7 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Proszę podać liczbę osób wspólnie ponoszących wydatki (korzystających ze wspólnego „budżetu”; rodzina, znajomi) podczas podróży
 • Płeć
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
8 Ruch graniczny W ramach MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO granicę przekracza ... osób
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
9 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski KARTĘ POLAKA posiada ... osób
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
10 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski POCHODZENIE POLSKIE posiada ... osób
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
11 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Z jakiej bazy noclegowej Pan / Pani korzystał(a) i w jakich województwach Pan / Pani nocował(a)?
 • Rodzaj zakwaterowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Czy przyjazd Pana / Pani do Polski był zorganizowany przez organizatora lub pośrednika (biuro podróży, zakład pracy, inną instytucję)? Zmienna jakościowa
 • kwartał
13 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Jakie usługi zakupiono u organizatora lub pośrednika? Zmienna jakościowa
 • kwartał
14 Wydatki poniesione w związku z podróżami W związku z podróżą do Polski wydał(a) Pan / Pani lub wydaliście razem u siebie w kraju
 • Rodzaj wydatków poniesionych przed podróżą
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
15 Wydatki poniesione w związku z podróżami W czasie pobytu w Polsce wydał(a) Pan / Pani lub wydaliście razem
 • Rodzaj wydatków poniesionych w czasie pobytu w Polsce
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
16 Wydatki poniesione w związku z podróżami W tym za pomocą karty płatniczej
Zmienna ilościowa
 • kwartał
17 Wydatki poniesione w związku z podróżami W tym do odsprzedania
 • Rodzaj wydatków na towary do odsprzedania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
18 Wydatki poniesione w związku z podróżami W tym trwałych dóbr konsumpcyjnych i przedmiotów o dużej wartości
Zmienna ilościowa
 • kwartał
19 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski W jakiej odległości od badanego przejścia granicznego dokonał(a) Pan / Pani zakupów? Zmienna jakościowa
 • kwartał
20 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Proszę podać odległość Pana / Pani miejsca zamieszkania od badanego przejścia granicznego Zmienna jakościowa
 • kwartał
21 Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski Jak często Pan / Pani przekracza granicę Polski? Zmienna jakościowa
 • kwartał
22 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety