Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PK-DB4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zatrudnienie i wynagrodzenie Zatrudnienie i wynagrodzenie
  • Wyszczególnienie - wiersz (DB04_1_W)
  • Wyszczególnienie - kolumna (DB04_1_K)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego