Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
C-06 - sprawozdanie o cenach producentów usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny producentów usług Cena producenta usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
2 Ceny producentów usług Cena za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
3 Ceny producentów usług Stawka procentowa stosowana przy ustalaniu ceny usługi
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
4 Ceny producentów usług Wartość dobra / usługi, do której odnosi się stawka procentowa
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
5 Ceny producentów usług Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stosowane przy określaniu ceny usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
6 Ceny producentów usług Krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto stosowanego przy określaniu ceny usługi
 • krć
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
7 Ceny producentów usług Przychody ze sprzedaży reprezentanta usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
8 Ceny producentów usług Wolumen sprzedaży reprezentanta usługi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
9 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Liczba godzin przepracowanych w kwartale sprawozdawczym
11 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Ceny producentów usług Cena producenta usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy