Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
RRW-18 - sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pogłowie świń Porcje nasienia knurów wprowadzone do obrotu
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • półrocze