Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
TWA - wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Śródlądowy transport wodny Nazwa armatora żeglugi śródlądowej Zmienna identyfikacyjna
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, Numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
  • 31 października
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna