Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy
 • Działalność niezidentyfikowana
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy
 • Sekcje PKD - wszystkie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Bezrobotni, dotychczas pracujący
 • ze zwolnień dotyczących zakładu pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
 • na koniec okresu sprawozdawczego