Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 03 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Bydło
 • Pogłowie bydła
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 marca
 • 1 czerwca
 • 1 września
 • 1 grudnia
6 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Owce
 • Pogłowie owiec
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 marca
 • 1 czerwca
 • 1 września
 • 1 grudnia
7 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Kozy
 • Pogłowie kóz
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 marca
 • 1 czerwca
 • 1 września
 • 1 grudnia