Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 04 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Pogłowie świń Świnie - Trzoda chlewna
  • Pogłowie świń
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 1 marca
  • 1 czerwca
  • 1 września
  • 1 grudnia