Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR ZSZiK_IACSplus_SFK 01 - dane dotyczące kwoty zrealizowanych płatności wraz z dofinansowaniem UE, liczby złożonych wniosków i powierzchni lub ilości deklarowanej w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności ONW
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Fundusze europejskie Liczba wniosków o przyznanie płatności w ramach jednej Kampanii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 czerwca
2 Fundusze europejskie Powierzchnia / ilość objęta wnioskami o przyznanie płatności w ramach jednej Kampanii
 • szt.
 • t
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
3 Fundusze europejskie Kwota płatności w ramach jednej Kampanii
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 czerwca
4 Fundusze europejskie Kwota płatności narastająco dla Kampanii
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia