Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARP OW 01 - dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla handlowego netto
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Produkcja i jakość węgla kamiennego Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Produkcja i jakość węgla kamiennego Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
 • Zapas wg stanu początkowego
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Produkcja i jakość węgla kamiennego Rozchód węgla kamiennego niebędący sprzedażą
 • Zapas wg stanu końcowego
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Produkcja i jakość węgla kamiennego Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
 • Rodzaj węgla kamiennego
 • Wybrane źródła przychodu węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Produkcja i jakość węgla kamiennego Rozchód węgla kamiennego niebędący sprzedażą
 • Rodzaj węgla kamiennego
 • Wybrane kierunki rozchodu węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sprzedaż węgla kamiennego
 • Wybrane kierunki sprzedaży węgla kamiennego (wg dz. 1 G-09.1)
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Wybrane pozycje bilansu produkcji zakładu przeróbczego
Rozwiń grupowanie
 • t
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Wybrane grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • W tym wybrane typy węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Wybrane grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • W tym wg wybranych województw
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Węgiel surowy i handlowy, w tym z odpadów górniczych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • Wybrane grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Wybrane kierunki sprzedaży węgla kamiennego (wg dz. 1 G-09.1)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • Rodzaj węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc