Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kandydaci i przyjęci na studia Kandydaci na studia drugiego stopnia
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego