Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
GUGiK PRG 01 - dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Terytorium i granice
  • km
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Położenie, terytorium i granice kraju Największe głębokości na morskich wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej
  • m
Zmienna ilościowa
  • rok