Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SIUKNF 01 - dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Bank komercyjny
  • Banki komercyjne wg struktury własnościowej kapitału podstawowego
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Bank komercyjny
  • Banki komercyjne wg prowadzonej działalności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna