Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SNP_SNU_ESPI 01 - dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność towarzystw i funduszy emerytalnych Rachunek zysków i strat Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału
2 Działalność towarzystw i funduszy emerytalnych Rachunek zysków i strat Pracowniczych Funduszy Emerytalnych
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału
3 Działalność towarzystw i funduszy emerytalnych Rachunek zysków i strat Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału