Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KRUS CSFK 01 - dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • na początek okresu sprawozdawczego
  • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody i wydatki
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego