Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MC AM 01 - dane dotyczące aktów małżeństwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Małżeństwa Powód sporządzenia aktu małżeństwa Zmienna jakościowa
  • miesiąc
2 Małżeństwa Data sporządzenia aktu małżeństwa Zmienna określająca czas
  • miesiąc
3 Małżeństwa Oznaczenie aktu małżeństwa Zmienna identyfikacyjna
4 Małżeństwa Data zawarcia związku małżeńskiego Zmienna określająca czas
  • miesiąc