Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF OMF 01 - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu państwa - szacunek
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu państwa - szacunek
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Deficyt / nadwyżka budżetu państwa - szacunek
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego