Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF ŚRZ 01 - dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Dochód z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatek środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty wypłacone według miesięcznych raportów wygenerowanych przez BGK (bez WPR), dochody i środki europejskie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego