Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF TREZOR 01 - dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu środków europejskich
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dochody - klasyfikacja budżetowa Nadwyżka / deficyt budżetu środków europejskich
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu państwa - klasyfikacja budżetowa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Deficyt / nadwyżka budżetu państwa
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego