Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF TREZOR 05 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego