Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia