Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF ZEFIR - dane dotyczące importu samochodów używanych z obszaru UE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Prywatny import używanych samochodów osobowych z UE Wartość nabytych samochodów osobowych z UE przez osoby, które nie złożyły zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok