Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MON KRAB_ZWSI RON 02 - dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
  • Rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych
  • Wartości niematerialne i prawne zaliczone do uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Środki trwałe brutto Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
  • Odpisy amortyzacyjne uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok