Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MRiRW ZSRIR 01 - dane dotyczące cen produktów rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny w rolnictwie Ceny produktów rolnych
  • Produkty rolne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • kwartał