Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MS AN 01 - dane o liczbie zawartych aktów notarialnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obrót nieruchomościami Akt notarialny związany ze sprzedażą nieruchomości
  • Okręgi sądów rejonowych według województw
  • Rodzaje aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • półrocze
  • rok