Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP SGW 02 - dane dotyczące wartości wyemitowanych i rozdysponowanych złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz złotych monet uncjowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywa o wyjątkowej wartości Złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie oraz złote monety uncjowe (wartość ewidencyjna)
  • Wyemitowane/ rozdysponowane
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Aktywa o wyjątkowej wartości Złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie oraz złote monety uncjowe (wartość sprzedaż brutto)
  • Wyemitowane/ rozdysponowane
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok