Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NFZ OP 01 - dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz „quasi cen” usług opieki zdrowotnej w szpitalach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia