Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PFRON SODiR 03 - dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • wrzesień
  • marzec
  • grudzień
  • czerwiec
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres pracownika (składowe: Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • okres referencyjny zbioru
7 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień niepełnosprawności Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru
8 Czas pracy Wymiar czasu pracy
  • etat
Zmienna ilościowa
  • okres referencyjny zbioru
9 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Numer w rejestrze PFRON Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Nazwa pracodawcy Zmienna identyfikacyjna
13 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod TERYT gminy, ) Zmienna adresowa
  • okres referencyjny zbioru
14 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • okres referencyjny zbioru