Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PZL PL 01 - dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Porty lotnicze Operacje lotnicze i przewozy w relacji z polskimi portami lotniczymi
  • Zestaw A1
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • kwartał
2 Porty lotnicze Operacje lotnicze i przewozy w relacji z polskimi portami lotniczymi
  • Zestaw B1
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • kwartał