Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
RIO SI 01 - dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kredyt / pożyczka Kredyty i pożyczki zagrożone
Zmienna ilościowa
  • rok