Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
WIOŚ SJWPP 01 - dane dotyczące stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ochrona środowiska morskiego Stan jakości wód przybrzeżnych i przejściowych w województwach nadmorskich
  • stanowisko
Zmienna ilościowa
  • rok