Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BD-CIT 05 - dane dotyczące dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych – CIT-CFC
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Cel złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna jakościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
2 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
3 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Przychody zagranicznej spółki kontrolowanej
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
4 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Podstawa opodatkowania dochodu, osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z zagranicznej spółki kontrolowanej
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
5 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Status zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna opisowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
6 Dane identyfikacyjne Nazwa podatnika Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Nazwa zagranicznej spółki kontrolowanej Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
8 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Okres za jaki sporządzono zeznanie podatkowe CIT-CFC Zmienna określająca czas
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
9 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej w części przypadającej na podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
10 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej
 • %
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
11 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Miejsce złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
12 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny zagranicznej spółki kontrolowanej
 • Numer identyfikacyjny
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
13 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Numer zeznania podatkowego CIT-CFC
 • Numer dokumentu
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
14 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej po pomniejszeniu (art. 24a ust. 11 ustawy)
 • %
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
15 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby lub zarządu zagranicznej spółki kontrolowanej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Nazwa kraju, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
18 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby lub zarządu podatnika (składowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Miejscowość, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy