Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PLPKPT PPŁ 01 - dane o przewozach ładunków według regionów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy ładunków Przewozy ładunków transportem kolejowym
  • Kierunek komunikacji
  • Miejsce załadunku/wyładunku w krajowym transporcie kolejowym
  • Transport kolejowy
Rozwiń grupowanie
  • t
Zmienna ilościowa
  • rok