Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ SIM 01 - dane o lekarzach wystawiających recepty
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko
  • osoba
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna identyfikacyjna
4 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu Zmienna identyfikacyjna